KONTAKT

ul. Biznesowa 2 lok.1 , 26-600 Radom
+48 (48) 381 60 00
+48 605 743 613
www.psychotechnika-ego.pl
8 - 15

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Badania kierowców

 • zawodowych,uprzywilejowanych, kierowców TAXI
 •  instruktorów/egzaminatorów nauki jazdy
 • skierowanych przez Wydział Komunikacji
 • skierowanych przez Lekarza Medycyny Pracy
 • funkcji wzrokowych w ciemni (widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie)

Badania operatorów 

 • wózków widłowych (jezdniowych), koparek, ładowarek oraz sprzętu ciężkiego – w ramach Medycyny Pracy

Badania osób ubiegających się o/posiadających pozwolenie na broń

 • sportową, łowiecką, kolekcjonerską
 • badania na pracownika ochrony
 • badania na obrót bronią

Badania sędziów, kuratorów, prokuratorów, komorników

oraz inne badania według Państwa potrzeby

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza neuropsychologiczna

 • problemy z pamięcią (otępienie związane z wiekiem, choroba Alzheimera)
 • obniżenie sprawność umysłowej po urazach głowy i innych chorobach
 • zmiany w funkcjonowaniu poznawczym
 • deficyty neuropsychologiczne

Diagnoza poziomu sprawności intelektualnej osób dorosłych i młodzieży (m.in. dla celów orzeczniczych: ZUS, Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności)

Opinie psychologiczne


DORADZTWO ZAWODOWE I SZKOLENIA

Doradztwo zawodowe

 • badanie predyspozycji zawodowych
 • przygotowanie do procesu rekrutacji

Szkolenia indywidualne oraz dla firm

 • radzenie sobie ze stresem
 • asertywność
 • komunikacja interpersonalna
 • trening rozwiązywania konfliktów
 • budowanie ścieżki kariery zawodowej
 • negocjacje
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 oraz inne szkolenia i konsultacje w zależności od Państwa potrzeb

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Porady i konsultacje psychologiczne

 • zaburzenia nastroju : lękowe, depresyjne
 • kryzys emocjonalny
 • kłopoty w relacjach z bliskimi
 • problemy z uzależnieniami (alkohol, środki psychoaktywne, hazard, uzależnienie od internetu)
 • inne trudności psychologiczne

CENNIK

Badanie kierowców zawodowych, uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów, kierowców Taxi, skierowanych z Wydziału komunikacji (punkty karne, jazda pod wpływem alkoholu itp.)
150 zł
Badanie operatorów wózków widłowych (jezdniowych), koparek, ładowarek oraz sprzętu ciężkiego – bez skierowania
150 zł
Badanie funkcji wzrokowych w ciemni (widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie)
50 zł
Badanie osób ubiegających się o / posiadających pozwolenie na broń
350 / 300 zł
Badanie pracownika ochrony fizycznej
150 zł
Badanie na obrót bronią (przy większej ilości badań cena do uzgodnienia)
120 zł
Badanie sędziów, kuratorów, prokuratorów, komorników
200 zł
Odpis wydanego wcześniej orzeczenia
50 zł

O nas

mgr Dorota Mitek-Zimnicka

Absolwentka UniwersytetuWarszawskiego.  

Specjalista II stopnia - psycholog kliniczny,specjalista psychoterapii uzależnień. 

Posiada uprawnienia do badania kierowcówpotwierdzone w Instytucie Transportu Samo chodowego od 2007 roku. Ukończyła szkolenie w 2001 roku w Stowarzyszeniu Psychologów Sądowych w Krakowie wymagane do nabycia uprawnień do badania osób posługujących się bronią (wpis do rejestru Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą

w Radomiu). Wieloletni biegły sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu.

Odbyła wiele szkoleń podwyższających kompetencje zawodowe w zakresie pomocy psychologicznej i diagnozy klinicznej.

Ewelina Balcerowska-Mróz (ur. 1986)

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie (2009). Psycholog uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu - nr LL-153 w ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa lubelskiego. Uprawnienia zdobyła na wydziale psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 r. Posiada doświadczenie w badaniach kwalifikacyjnych kierowców, doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną, a także w zakresie poradnictwa zawodowego oraz terapii indywidualnej. Z zamiłowania trener kompetencji miękkich i rozwoju osobistego. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, a także indywidualne poradnictwo zawodowe. Stale podnosi swoje kompetencje.

Agata Gotowała

Psycholog transportu, uprawniony do badań na broń. Doradca zawodowy z uprawnieniami pedagogicznymi.
Przebieg nauki:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne – uprawnienia do badań na broń
Uniwersytet Warszawski – Psychologia Transportu – uprawnienia do badań kierowców
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Przygotowanie pedagogiczne – uprawnienia pedagogiczne
Uniwersytet Łódzki – Psychologia – studia magisterskie ze specjalizacją doradztwo zawodowe i organizacja

Posiada dziesięcioletni staż pracy. Jako psycholog doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując na uczelni wyższej, w fundacji udzielającej pomocy doświadczonym przemocą kobietom, w szkołach publicznych, prowadząc rekrutacje, szkolenia i warsztaty dla prywatnych firm. Obecnie przeprowadza badania psychologiczne w radomskich pracowniach psychologicznych, jak psycholog pracuje na Warsztacie Terapii Zajęciowej z osobami upośledzonymi umysłowo, jak również jako wykładowca przedmiotów psychologicznych prowadzi zajęcia dydaktyczne w jednej z radomskich uczelni. Prywatnie interesuje się zoopsychologią, szczególnie psami.
© 2001 Centrum psychologiczne EGO